StenSeal 2PS110/111

Polisülfit Esaslı, Su ve Kimyasallara Dayanıklı Derz Dolgu Malzemeleri

Polisülfit esaslı, su ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemeleri

  • Polisülfit esaslı, iki bileşenlidir.
  • Soğuk uygulamalıdır.
  • Kimyasal olarak sertleşir
  • Yapışma gücü yüksektir.
  • Statik ve dinamik hareketlere dirençli yapıdadır.
  • Tatlı, tuzlu ve atık sulara, solventlere, yakıtlar, yağlara, asit ve bazlara, çeşitli kimyasal maddelere dirençlidir.
  • Beton zeminlerde oluşan çatlakların onarımı için de kullanılabilir.

Özellikle su altında kalacak uygulamalar ve kimyasal etken dayanımının önemli olduğu yerler için üretilmektedir. Bununla birlikte her türlü hava alanları, trafiğe maruz otoyollar, park yerleri, tali yollar, köprü bağlantıları, rampalar, stadyumlar, endüstriyel zeminler, kaldırımlar, akaryakıt istasyonları, petrokimya ve diğer endüstri tesislerindeki yol ve beton sahalar için çok uygun bir derz dolgu malzemesidir.

-StenSeal 2PS110 kendiliğinden yüzey düzleyen
-StenSeal 2PS111 akmaz tiptir, dikey ve başüstü uygulanabilir.

Watt Creative